Vi gir mennesker med bistandsbehov muligheter for læring og utvikling

Med bred kompetanse og erfaring finner vi de beste løsningene

Vi er ansvarlige for kvaliteten av tjenestene vi leverer

VIA Partner AS er en Equass-sertifisert vekstbedrift i Kristiansand. 

Vi gir mennesker med bistandsbehov muligheter for læring og utvikling.

Vi setter kunden i fokus

Vi leverer attføring, tjenester og produkter som er i samsvar med kundens spesifikasjoner, forventninger og behov. Dette krever at vi setter kunden i fokus. Vi er ansvarlige for at kvaliteten på egne arbeidsoppgaver blir bra. Vi skal rekruttere mennesker med god kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses. Videreutvikling og tilegning av ny kompetanse er en kontinuerlig prosess.

Klagemuligheter:

Er du ikke fornøyd med oss?

Dersom du vil klage på produkter eller tjenester fra oss sendes klagen til post@viapartner.no og merkes "Klage" i emnefeltet.

 

Vi har fokus på fornøyde ansatte

VIA Partner AS skal være en arbeidsplass som er preget av fornøyde ansatte og deltakere i et miljø der orden, helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Loven om internkontroll skal etterleves og er en integrert del av denne politikken. Vi skal kontinuerlig satse på forbedring av kvalitet, og forplikter oss til å vedlikeholde våre dokumenterte kvalitetssystemer.