Om oss

Via Partner er en Equass-sertifisert vekst-bedrift i Kristiansand, etablert i 1982, som gir mennesker med bistandsbehov muligheter for læring og utvikling.

KVALITET

Via Partner AS skal levere attføring, tjenester og produkter som er i samsvar med kundens spesifikasjoner, forventninger og behov. Dette krever at vi setter kunden i fokus. Samtlige ansatte skal være ansvarlige for kvaliteten på egne arbeidsoppgaver og bidra til at vi gjør tingene riktig. Vi skal rekruttere ansatte med god kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses. Videreutvikle og tilegning av ny kompetanse er en kontinuerlig prosess. Via Partner AS skal være en arbeidsplass som er preget av fornøyde ansatte og deltakere i et miljø der orden, helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Loven om internkontroll skal etterleves og er en integrert del av denne politikken. Vi skal kontinuerlig satse på forbedring av kvalitet og forplikter oss til å vedlikeholde våre dokumenterte kvalitetssystemer.

Kontakt oss for et tilbud

FORMÅLSPARAGRAF

Via Partner AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. Dette er vår kjerneproduksjon nummer en. All vare og tjenesteproduksjon på bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen.
Virksomheten baseres på samarbeid mellom selskapet, NAV og Kristiansand kommune, -etter gjeldende retningslinjer og tilskuddordninger.

DIN PARTNER

Når du handler via oss er du med og hjelper mennesker med bistandsbehov til en meningsfylt arbeidshverdag.
Vi vil gjerne være din partner og levere det du trenger!