Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og mestringsfølelse

Vi hjelper mennesker som trenger bistandsbehov i arbeidshverdagen

Vi gir mennesker en meningsfylt arbeidshverdag

VIA Partner AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. 

Dette er vår kjerneproduksjon nummer én. All vare- og tjenesteproduksjon i bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen. Virksomheten baseres på samarbeid mellom selskapet, NAV og Kristiansand kommune, etter gjeldende retningslinjer og tilskuddsordninger.

DIN PARTNER

Når du handler via oss er du med og hjelper mennesker med bistandsbehov til en meningsfylt arbeidshverdag. Vi vil gjerne være din partner og levere det du trenger!

 

Årsregnskap:  Årsregnskap

Styrets årsberetning: Styrets årsberetning

Revisors beretning: Revisors beretning

Strategieplan:          Strategiplan